Penghapusan BMN Tahun 2016

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

-Tidak ada penghapusan BMN

Penghapusan BMN Tahun 2015

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu tahun 2015 adalah sebagai berikut :

-Tidak ada penghapusan BMN

Penghapusan BMN Tahun 2014

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

-Tidak ada penghapusan BMN